Sådan bliver du medlem af Karlslunde Rideklub
 
Som pensionær, fast part eller deltager i undervisning på Karlslundegården anbefales det, at man er medlem af rideklubben.
Indmeldelse foregår ved oprettelse i klubmodul via vores hjemmeside:  http://www.karlslunderideklub.dk/cms/teamoverview.aspx 
 
Juniorer under 25 år kr. 300,00 pr. år (opkræves 1. februar)
Seniorer over 25 år kr. 450,00 (opkræves 1. februar)

Medlemskabet bør tegnes i umiddelbar forlængelse af at aktiviteterne på ridecenteret er startet.
 
Alle medlemmer af karlslunde Rideklub skal have en profil på klubbens hjemmeside for at rideklubben nemt kan kontakte dig, samt sende nyhedsbreve til dig (hvis du ønsker dette). Yderligere har klubbens hjemmeside kort betaling af kontingent.
 
Sådan gør du:
 
Du starter på www.karlslunderideklub.dk med, at oprette en medlemsprofil i feltet nederst i venstre hjørne, log derefter på din profil og aktiver "Betaling/Kontingent" – Klik på kontingent – Klik på beløbet - og betal dit medlemskontingent. Print kvitteringen ud. Den gælder som medlemsbevis.

Klubkontingent vil herefter blive trukket automatisk på dit dankort en gang om året d. 1. februar. Det er let for dig og for klubben.

Har du ikke et dankort kan betalingen foretages ved, at overføre beløbet til klubben konto via netbank. Kontakt klubben via mail til karrideklub@gmail.com for at få oplyst kontonr. 
 
 
Velkommen til som medlem af klubben.
Har I spørgsmål kan vi kontaktes på mail: karrideklub@gmail.com